Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych

2019-07-18

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej. Stosuje się stary okres przechowywania dokumentacji (50 lat). Prezentacja praktycznych wniosków wynikających ze stosowania znowelizowanego kodeksu pracy i przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz pierwsze interpretacje. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych. W przypadku, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł. Oznacza to, że pracodawca będzie miał możliwość dobrowolnego gromadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej w formie elektronicznej. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił. Aktualnie w przepisach nie ma wyraźnego nakazu wykonywania kopii dokumentacji z teczki osobowej na żądanie pracownika (kopiowanie uznaje się oczywiście za dopuszczalne – ale nie nakazane). Dopuszczona została elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej (alternatywna do wersji papierowej). Firmy, które zlecają obsługę księgowo-kadrową zewnętrznym podmiotom, mogą oczekiwać na mocy zawartych umów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez pracodawców w związku z długoterminowym przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w formie papierowej. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej pracowników. Posiadamy odpowiednie uprawnienia do przechowywania dokumentacji likwidowanych oraz postawionych w stan upadłości przedsiębiorstw. W razie nie skorzystania przez pracownika z tego uprawnienia, pracodawca będzie mógł zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji nie będzie to jednak obowiązkiem pracodawcy. Poprzednią postać dokumentacji pracowniczej możesz zniszczyć po upływie 30 dni od dnia poinformowania pracowników o możliwości jej odbioru. , nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji,. W takim wypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń oraz dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części. Zmiany w prawie dotyczące skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej to dla wielu przedsiębiorstw szansa na zmniejszenie powierzchni archiwum, a tym samym obniżenie kosztów. Po nowelizacji pracownik będzie miał prawo do odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. • możliwości odbioru poprzedniej dokumentacji w terminie 30 dni od zawiadomienia. Informacje dla osób poszukujących dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych zakładów pracy. , 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej jest regułą, od której jednak przewidziane zostały trzy wyjątki.