Zarządzanie projektami przeznaczone jest dla studentów II roku I stopnia Zarządzania

2019-11-27

Dla mnie zarządzanie oznacza chodzenie, bycie do dyspozycji, reagowanie. Jednym ze sposobów kierowania projektami jest agile. Dzięki współpracy z magazynem Controlling i Zarządzanie stworzyliśmy tekst, który zdradza sposoby na uzyskanie danych w czasie rzeczywistym w zarządzaniu projektami, bez znacznej inwestycji w system. Zarządzanie projektami przeznaczone jest dla studentów II roku I stopnia Zarządzania. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z całokształtem problematyki zarządzania projektami we wszystkich jej aspektach: funkcjonalnym, instytucjonalnym, personalnym i instrumentalnym. Zaletą szkolenia zarządzanie projektem jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników. Kluczowym czynnikiem odróżniającym zarządzanie projektem od samego zarządzania jest to, że ma on końcowy rezultat i ograniczony czas, w przeciwieństwie do zarządzania, które jest procesem ciągłym. Szkolenie zarządzanie projektem zakłada pracę wokół czterech zagadnień: planowanie wstępne, planowanie szczegółowe, uruchomienie i monitorowanie oraz przegląd wykonawczy. W ramach studiów przedstawione zostaną nowoczesne narzędzia z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych. Zarządzanie projektem to zastosowanie procesów, metod, wiedzy, umiejętności i doświadczenia w celu osiągnięcia celów projektu. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, praca zbiorowa. Według Fayola zarządzanie działa poprzez pięć podstawowych funkcji: planowanie, organizowanie, koordynowanie, dowodzenie i kontrolowanie. Zarządzanie projektem europejskim, praca zbiorowa. W rezultacie efektywna praca zespołowa ma zasadnicze znaczenie dla udanych projektów. Agile project management, czyli zwinne zarządzanie projektami. Kierownicy Projektów z ramienia firmy S&T posiadają wieloletnie doświadczenie w skutecznym zarządzaniu największymi projektami informatycznymi realizowanymi na terenie całej Europy. Kierunek ten jest naszą najnowszą propozycją, inspirowaną rosnącą w świecie popularnością studiów w zakresie kształtowania postaw i kreatywności obywatelskiej oraz zarządzania projektami społecznymi. W trakcie studiów prezentowane będą studia przypadków zarządzania projektami zaczerpnięte z praktyki. W trakcie prowadzenia projektów S&T wykorzystujemy zarówno narzędzia wspierające skuteczne zarządzanie projektami, jak i doświadczenia wyniesione z wcześniej prowadzonych inicjatyw. Zarządzanie projektem ma zasadniczo na celu stworzenie produktu końcowego, który spowoduje pewne zmiany z korzyścią dla organizacji, która zainicjowała projekt.